Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wczesne wspomaganie

WCZESNE  WSPOMAGANIE  ROZWOJU  DZIECKA

KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO WZRASTANIA I ROZWOJU W NATURALNYM ŚRODOWISKU SWOICH RÓWIEŚNIKÓW, W TAKICH WARUNKACH, W KTÓRYCH MOGĄ BAWIĆ SIĘ I ROZWIJAĆ DZIECI O RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO, W NORMALNYM OTOCZENIU SPOŁECZNYM, KTÓREGO ISTOTĄ SKŁADOWĄ STANOWI  PRZEDSZKOLE MASOWE.

Zadania naszej placówki odnośnie WWR:
• Wypracowanie i wdrażanie metod oraz form pomocy służących wczesnemu,kompleksowemu wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparcia rodziny;
• Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o programach, metodach i formach działań z zakresu problematyki związanej ze wspomaganiem rozwoju dzieci ze specjalistycznymi potrzebami;
• Opracowanie i upowszechnienie programów optymalizacji i upowszechnianie programów optymalizacji i stymulacji rozwoju dzieci, których niepełnosprawność  implikuje specjalne potrzeby edukacyjne;
• Inicjowanie zmian w podejściu do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami od edukacji integracyjnej do edukacji włączającej na różnych poziomach systemu edukacji;
• Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych, informacyjnych i badawczych w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach;
• Współpraca z ekspertami, organizacjami i instytucjami krajowymi działającymi na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Dyrekcją Przedszkola.
Warunkiem  udziału w zajęciach jest posiadanie przez dziecko opinii  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez Poradnię  Psychologiczno – Pedagogiczną.
Zajęcia terapeutyczne prowadzoną: 
Oligofrenopedagog, logopeda, pedagog specjalny - mgr Dorota Paś 
Surdopedagog, Oligofrenopedagog – mgr Monika Piekarska

Psycholog – mgr Aneta Gliszczyńska

Godziny pedagoga specjalnego:
czwartek: 8:00 - 9:00, piątek: 8:30 - 9:30