KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Wczesne wspomaganie

WCZESNE  WSPOMAGANIE  ROZWOJU  DZIECKA

KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO WZRASTANIA I ROZWOJU W NATURALNYM ŚRODOWISKU SWOICH RÓWIEŚNIKÓW, W TAKICH WARUNKACH, W KTÓRYCH MOGĄ BAWIĆ SIĘ I ROZWIJAĆ DZIECI O RÓŻNYM POZIOMIE ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO, W NORMALNYM OTOCZENIU SPOŁECZNYM, KTÓREGO ISTOTĄ SKŁADOWĄ STANOWI  PRZEDSZKOLE MASOWE.

Zadania naszej placówki odnośnie WWR:
• Wypracowanie i wdrażanie metod oraz form pomocy służących wczesnemu,kompleksowemu wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparcia rodziny;
• Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji o programach, metodach i formach działań z zakresu problematyki związanej ze wspomaganiem rozwoju dzieci ze specjalistycznymi potrzebami;
• Opracowanie i upowszechnienie programów optymalizacji i upowszechnianie programów optymalizacji i stymulacji rozwoju dzieci, których niepełnosprawność  implikuje specjalne potrzeby edukacyjne;
• Inicjowanie zmian w podejściu do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami od edukacji integracyjnej do edukacji włączającej na różnych poziomach systemu edukacji;
• Opracowanie i wdrażanie programów edukacyjnych, informacyjnych i badawczych w zakresie wspomagania rozwoju dzieci i uczniów o specjalnych potrzebach;
• Współpraca z ekspertami, organizacjami i instytucjami krajowymi działającymi na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Dyrekcją Przedszkola.
Warunkiem  udziału w zajęciach jest posiadanie przez dziecko opinii  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez Poradnię  Psychologiczno – Pedagogiczną.
Zajęcia terapeutyczne prowadzoną: 
Oligofrenopedagog, logopeda - mgr Dorota Paś
Surdopedagog, Oligofrenopedagog – mgr Monika Piekarska

Psycholog – mgr ---