Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Drodzy Rodzice
WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE ZNAJDZIECIE NA FACEBOOK-U
DRODZY RODZICE
Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% Państwa podatku na rzecz Przedszkola nr 20.
Na rozliczeniu podatkowym należy wpisać :
KRS: 0000270261
oraz cel szczegółowy:
Przedszkole 20 Tomaszów Mazowiecki 3759
Zapewniamy, że wszystkie pieniądze, które wpłyną z tytułu darowizny z 1,5% podatku, zostaną mądrze i pożytecznie zagospodarowane na rzecz naszej placówki.
Wszystkie dane do rozliczenia znajdują się na ulotce.
 
 
Rodzice proszeni są o zapoznanie z Regulaminem Elektronicznego Systemu Ewidencji Pobytu Dziecka w Przedszkolu nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń. Po zapoznaniu się z regulaminem Rodzice proszeni są o potwierdzenie podpisem na liście, która znajduje się u wychowawcy grupy.
Ewa Kamińska -Wicedyrektor
Przedszkole 20  Tomaszów Maz.
 
Rodzice proszeni są o zalogowanie do dziennika elektronicznego vulcan.

Instrukcja logowania

Dzienniczek VULCAN – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zgłoszenia

https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt

Każdy rodzic otrzymuje indywidualny kod do aplikacji "obecność Vulcan". Wcześniej należy aplikację pobrać na telefon ze sklepu Play. Po dodaniu dziecka i wpisaniu kodu ( ustawienia ) należy podczas wejścia i wyjścia zeskanować kod QR wiszący na drzwiach przedszkola oraz zatwierdzić operację.

- Ewa Kamińska
Wicedyrektor, Przedszkole 20, Tomaszów Maz.
 

 PRZEDSZKOLE NR 20 - to powinniście zobaczyć

W naszym przedszkolu jest  grupa integracyjna  dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
W naszej ofercie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnione:
- opiekę i zajęcia z nauczycielem oraz nauczycielem współorganizującym
- indywidualne zajęcia z oligofrenopedagogiem, neurologopedą, surdopedagogiem, psychologiem
- zajęcia z terapii ręki oraz integracji sensorycznej
Posiadamy nową Salę Doświadczania Świata wyposażona w: rzutnik magiczny dywan, kabinę SI z bujakami, kącik relaksacyjny, biały domek, światłowody, kurtynę świetlną, stół podświetlany z transparentnymi liczmanami, kulę świetlną, stolik podświetlany do zabaw sensorycznych, basen z piłeczkami, kolumnę wodną z mikrofonami i wiele innych pomocy dydaktycznych.

Nasza oferta

Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z podstawą programową  wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz.356)

Kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość. Treści programowe realizujemy poprzez twórcze i aktywne metody pracy prowadzone indywidualnie i w grupach.

Stosujemy nowoczesne metody pracy z dzieckiem:

• Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak,

• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

• Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa i Labana,

• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

• Metoda Dennisona, 

• Elementy Montessori.

Nasze tradycje:

• Pasowanie na Przedszkolaka

• Dzień Chłopaka - Przedszkolaka

• Święto Drzewa

• Bal Jesieni

• Wigilia

• Dzień Babci i Dziadka

• Bal Karnawałowy

• Bal Wiosny

• Dzień Mamy i Taty

• Festyn Rodzinny

Współpracujemy z instytucjami:

- Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;

- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;

- Zaprzyjaźnione przedszkola;

- Biblioteka Miejska w Tomaszowie Mazowieckim;

- Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim;

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim;

- Szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim;

- I,II,III Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim;

- Szkoła Muzyczna;

- Ośrodek Pomocy Społecznej;

- Ośrodek Kultury "Tkacz"

- Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim;

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;

- Nadleśnictwo Smardzewice;

- Szpital w Tomaszowie Mazowieckim;

- Klub Gaja;

- Schronisko dla zwierząt;

- Piwnica Kreatywności

- Klub Seniora "Słoneczna Jedynka";

- Radio FAMA;

- TIT;

- Kino Helios.