Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

 PRZEDSZKOLE NR 20 - to powinniście zobaczyć

Przedszkole nr 20 informuje, że dysponuje jeszcze dwoma miejscami w grupie integracyjnej od września 2022 r. dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
W naszej ofercie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnione:
- opiekę i zajęcia z nauczycielem oraz nauczycielem współorganizującym
- indywidualne zajęcia z oligofrenopedagogiem, neurologopedą, surdopedagogiem
- zajęcia z terapii ręki oraz integracji sensorycznej
Już w tym roku, w miesiącu kwietniu,  zostanie oddana do dyspozycji dzieci Sala Doświadczania Świata wyposażona w: rzutnik magiczny dywan, kabinę SI z bujakami, kącik relaksacyjny, biały domek, światłowody, kurtynę świetlną, stół podświetlany z transparentnymi liczmanami, kulę świetlną, stolik podświetlany do zabaw sensorycznych, basen z piłeczkami, kolumnę wodną z mikrofonami i wiele innych pomocy dydaktycznych.
Ewa Kamińska - Wicedyrektor
Przedszkole 20, Tomaszów Maz.

 PRZEDSZKOLE NR 20 - to powinniście zobaczyć

Przedszkole nr 20 informuje, że dysponuje jeszcze dwoma miejscami w grupie integracyjnej od września 2022 r. dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
W naszej ofercie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnione:
- opiekę i zajęcia z nauczycielem oraz nauczycielem współorganizującym
- indywidualne zajęcia z oligofrenopedagogiem, neurologopedą, surdopedagogiem
- zajęcia z terapii ręki oraz integracji sensorycznej
Już w tym roku, w miesiącu kwietniu,  zostanie oddana do dyspozycji dzieci Sala Doświadczania Świata wyposażona w: rzutnik magiczny dywan, kabinę SI z bujakami, kącik relaksacyjny, biały domek, światłowody, kurtynę świetlną, stół podświetlany z transparentnymi liczmanami, kulę świetlną, stolik podświetlany do zabaw sensorycznych, basen z piłeczkami, kolumnę wodną z mikrofonami i wiele innych pomocy dydaktycznych.
Ewa Kamińska - Wicedyrektor
Przedszkole 20, Tomaszów Maz.

Nasza oferta

Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z podstawą programową  wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz.356)

Kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość. Treści programowe realizujemy poprzez twórcze i aktywne metody pracy prowadzone indywidualnie i w grupach.

Stosujemy nowoczesne metody pracy z dzieckiem:

• Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak,

• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

• Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa i Labana,

• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

• Metoda Dennisona, 

• Elementy Montessori.

Nasze tradycje:

• Pasowanie na Przedszkolaka

• Dzień Chłopaka - Przedszkolaka

• Święto Drzewa

• Bal Jesieni

• Wigilia

• Dzień Babci i Dziadka

• Bal Karnawałowy

• Bal Wiosny

• Dzień Mamy i Taty

• Festyn Rodzinny

Współpracujemy z instytucjami:

- Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;

- Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;

- Zaprzyjaźnione przedszkola;

- Biblioteka Miejska w Tomaszowie Mazowieckim;

- Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim;

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim;

- Szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim;

- I,II,III Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim;

- Szkoła Muzyczna;

- Ośrodek Pomocy Społecznej;

- Ośrodek Kultury "Tkacz"

- Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim;

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;

- Nadleśnictwo Smardzewice;

- Szpital w Tomaszowie Mazowieckim;

- Klub Gaja;

- Schronisko dla zwierząt;

- Piwnica Kreatywności

- Klub Seniora "Słoneczna Jedynka";

- Radio FAMA;

- TIT;

- Kino Helios.