Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Przedszkole nr 20 znajduje się przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 6 A, w dużym osiedlu mieszkaniowym. Decyzja o budowie przedszkola zapadła w 1985 r. - Rada Pracownicza Wistomu podjęła decyzję, o całkowitym sfinansowaniu budowy z funduszu na inwestycje socjalne zakładu.

Budowę rozpoczęto 1986 roku – prace wykończeniowe zakończono w październiku 1988 roku. Uroczysty akt przekazania miał miejsce 27 stycznia 1989 roku na ręce dyrektor Bożeny Grałek. Pani dyrektor wraz z personelem ustawicznie zabiegała o rozwój i dobre  imię przedszkola.

Z początkiem 2003 r. dyrektor przedszkola Bożena Grałek zetknęła się z problemem rodziców dzieci niesłyszących, którzy szukali miejsca dla edukacji swoich dzieci na terenie naszego miasta. I tak 1-ego września  2003 r., za zgodą Prezydenta Miasta Pana Mirosława Kuklińskiego, zainaugurowano działalność  grupy integracyjnej w naszym przedszkolu.

W pierwszym roku jej funkcjonowania zostały objęte opieką i edukacją dzieci niesłyszące, w kolejnych latach działalności dołączyli także wychowankowie z niepełnosprawnością umysłową i autyzmem.

Od września 2007 r. utworzona została grupa  "Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka" dla dzieci w wieku przedszkolnym nie objętych terapią specjalistyczną.

W 2008 r. nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego programu "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE", autorstwa: I.Dzierzgowskiej i M.Nawrot. Według tegoż programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Od września 2012 r. stanowisko dyrektora objęła mgr Jolanta Kieraś.

We wrześniu 2013 r. na potrzeby niepełnosprawnych dzieci młodszych stworzona została druga grupa integracyjna.
Od 01.06.2014 r. zorganizowano grupę V dla dzieci 3- 4 letnich w ramach projektu „Kolorowe Przedszkole”- projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zgodnie z założeniami projektu zapewniono dostęp do edukacji przedszkolnej dzieciom 3-4 letnim nieprzyjętym do tomaszowskich przedszkoli podczas rekrutacji.  Realizacja projektu przewidziana była na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.

Z dniem 1 września 2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r powstał Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w skład, którego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Leona Witolda May'a 11/13,

2) Przedszkole nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Leona Witolda May'a 6/8,

3) Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6 A.

15 stycznia 2018 r. stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w naszej placówce zostało powierzone mgr Grażynie Łobodeckiej.

Od 1 września 2018 r. obowiązki wicedyrektora przejęła pani mgr Ewa Kamińska. Przedszkole nadal ma pięć grup zróżnicowanych wiekowo w tym jedną grupę integracyjną.