Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Przedszkole nr 20 znajduje się przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 6 A, w dużym osiedlu mieszkaniowym. Decyzja o budowie przedszkola zapadła w 1985 r. - Rada Pracownicza Wistomu podjęła decyzję, o całkowitym sfinansowaniu budowy z funduszu na inwestycje socjalne zakładu.

Budowę rozpoczęto 1986 roku – prace wykończeniowe zakończono w październiku 1988 roku. Uroczysty akt przekazania miał miejsce 27 stycznia 1989 roku na ręce dyrektor Bożeny Grałek. Pani dyrektor wraz z personelem ustawicznie zabiegała o rozwój i dobre  imię przedszkola.

Z początkiem 2003 r. dyrektor przedszkola Bożena Grałek zetknęła się z problemem rodziców dzieci niesłyszących, którzy szukali miejsca dla edukacji swoich dzieci na terenie naszego miasta. I tak 1-ego września  2003 r., za zgodą Prezydenta Miasta Pana Mirosława Kuklińskiego, zainaugurowano działalność  grupy integracyjnej w naszym przedszkolu.

W pierwszym roku jej funkcjonowania zostały objęte opieką i edukacją dzieci niesłyszące, w kolejnych latach działalności dołączyli także wychowankowie z niepełnosprawnością umysłową i autyzmem.

Od września 2007 r. utworzona została grupa  "Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka" dla dzieci w wieku przedszkolnym nie objętych terapią specjalistyczną.

W 2008 r. nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego programu "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE", autorstwa: I.Dzierzgowskiej i M.Nawrot. Według tegoż programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Od września 2012 r. stanowisko dyrektora objęła mgr Jolanta Kieraś.

We wrześniu 2013 r. na potrzeby niepełnosprawnych dzieci młodszych stworzona została druga grupa integracyjna.
Od 01.06.2014 r. zorganizowano grupę V dla dzieci 3- 4 letnich w ramach projektu „Kolorowe Przedszkole”- projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zgodnie z założeniami projektu zapewniono dostęp do edukacji przedszkolnej dzieciom 3-4 letnim nieprzyjętym do tomaszowskich przedszkoli podczas rekrutacji.  Realizacja projektu przewidziana była na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.

Z dniem 1 września 2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r powstał Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w skład, którego wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Leona Witolda May'a 11/13,

2) Przedszkole nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Leona Witolda May'a 6/8,

3) Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6 A.

15 stycznia 2018 r. stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w naszej placówce zostało powierzone mgr Grażynie Łobodeckiej.

Od 1 września 2018 r. obowiązki wicedyrektora przejęła pani mgr Ewa Kamińska. Przedszkole nadal ma pięć grup zróżnicowanych wiekowo w tym jedną grupę integracyjną.